Kadrovska.rs – Premium

Premium paket omogućava korisniku Kadrovska.rs da koristi aplikaciju sa svim njenim funkcijama.

Premium paket Vam omogućava da vodite sve neophodne evidencije, prilagođavate dokumenta svojim potrebama, izrađujete ugovore o radu, anekse i rešenja za godišnji odmor, vodite karnete i izrađujete potrebne izveštaje (ko je na godišnjem odmoru, ko je na bolovanju, kome ističe ugovor itd.).

Premium paket omogućava da radite i sa više firmi istovremeno.

Pregledaj funkcionalnosti paketa

Pregledaj video prikaze funkcionalnosti – YouTube

 

Kategorija: Oznake: ,