Kadrovska.rs – Premium

Od: 9.999,00 RSD

Kadrovska.rs je jedinstvena aplikacija za izradu kadrovske dokumentacije, vođenja svih neophodnih evidencija, izradu karneta i izradu izveštaja.

Premium paket Vam omogućava da vodite sve neophodne evidencije, prilagođavate dokumenta svojim potrebama, izrađujete ugovore o radu, anekse i rešenja za godišnji odmor, vodite karnete i izrađujete potrebne izveštaje (ko je na godišnjem odmoru, ko je na bolovanju, kome ističe ugovor itd.).

Premium paket omogućava da radite i sa više firmi istovremeno.

Pregledaj funkcionalnosti paketa

Promo video

Kategorija:

Kadrovska.rs - Korisnici

Cena za prvog korisnika : 9.999,00 RSD + PDV
Cena za svakog sledećeg korisnika se uvećava za : 4.999,50 RSD +PDV

Kadrovska.rs - Zahtevi

Zahtevi su dodatna opcija Premium paketa Kadrovska.rs
Omogućite zaposlenima da se loguju u aplikaciju, da podnose zahteve za odsustva i da im putem aplikacije i emaila dostavljate rešenja.
Odaberite broj zaposlenih za koje želite da se loguju. Cena po zaposlenom je 40 RSD + PDV.

Promo video

Kadrovska.rs - Dodatna firma

Premium paket Kadrovska.rs omogućava rad sa više firmi.
Odaberite broj dodatnih firmi sa kojima želite da radite. Cena po dodatnoj firmi je  4.999,5 RSD + PDV.

Mesečna naknada sa PDV iznosi :