Image
Image

Naziv :
Kadrovska.rs

Opis :
Kadrovska.rs je jedinstvena web aplikacija koja jednostavno i brzo izrađuje i administrira kadrovska dokumenta, koja poslodavcima omogućava da brzo i jednostavno izrade tačne izveštaje i vode obavezne evidencije radi zakonitog poslovanja.

Image

Naziv :
MojSavetnik.rs

Opis :
MojSavetnik.rs je web portal na kome se objavljuju stručni tekstovi na temu HR, radnog prava i kadrovskih poslova. Isto tako, MojSavetnik pruža usluge dodatne pomoći iz oblasti kadrovskih i administrativnih HR poslova.